Đóng

Dịch vụ, Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng viện dệt may

kiem-tra-chat-luong-vien-det-may

Kiểm tra chất lượng an toàn lao động theo QĐ 50/2006/QĐ-TTG

Theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ, các thiết bị: nồi hơi, bình áp lực, thiết bị nâng, thang máy phải được kiểm tra chất lượng trước khi nhập khẩu và đưa vào lưu thông trên thị trường

Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Tải về file PDF

Thông tư số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ ngày 28/06/2003 Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. 37_TTLT_TCHQ_BKHCNMT_2001

Thông tư số 83/2002/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. tt83

Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ lao động – thương binh và xã hội: Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng. QD 50-2006

Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực. QC_NHBAL_2008

Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng hàng hóa về quản lý tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. ND132CP

Xin giấy phép khai báo hóa chất- tiền chất siêu tốc

Điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định: “Thời hạn xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu của Bộ Công thương là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này”. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 quy định về khai báo hóa chất để hướng dẫn thực hiện thủ tục khai báo hóa chất theo đúng thời hạn trong văn bản này. Do đó, việc thực hiện thủ tục cấp khai báo hóa chất của Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) phải tuân thủ Nghị định 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 04/2012/TT-BCT.

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0989.059.859

Fanpage: https://www.facebook.com/DichVuHaiQuan/

Bài viết liên quan
Chat Facebook